nipt test zwangerschap

Als je zwanger bent kun je een NIPT test laten uitvoeren. NIPT staat voor Niet-Invasieve Prenatale Test. Daarmee kun je je ongeboren kind laten controleren op chromosoomafwijkingen zoals Down. Tot nu toe kwam je alleen maar in aanmerking voor deze test als je een verhoogde kans op een kind met een afwijking had. Dat had weer tot gevolg dat vrouwen deze test bij commerciële bedrijven in het buitenland lieten uitvoeren, maar nu is deze NIPT test voor iedereen bereikbaar.

Hoe werkt de NIPT test

Je moet de test zelf aanvragen. Vanaf de 10e week van de zwangerschap wordt er een beetje bloed bij de moeder afgenomen en dit wordt onderzocht. Uit het bloed wordt het DNA van extra chromosomen gemeten. Denk aan het syndroom van down waarbij chromosoom 21 niet in tweevoud maar in drievoud aanwezig is. Je moet toestemming geven voor het verzamelen van je gegevens en krijgt na ongeveer 2 weken de uitslag.

Voordeel van de NIPT test

De NIPT test is zeer betrouwbaar. Via deze test worden er veel meer kinderen met een afwijking ontdekt. Het syndroom van Down kan bij 99% worden vastgesteld, het Edwardssyndroom bij 97% en het Pataussyndroom bij 92% van de onderzochte gevallen. Daarnaast is de NIPT test veel minder risicovol dan een vruchtwaterpunctie of vlokkentest, want deze kunnen leiden tot een miskraam of andere complicaties. Mocht je een ongunstige uitslag krijgen en wil je de baby houden, dan kun je je ook beter op de komst van een kindje met een afwijking voorbereiden.

Een ongunstige uitslag wat nu?

Als de uitslag van de NIPT test ongunstig is, is er helaas nog steeds vervolgonderzoek nodig in de vorm van een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Deze onderzoeken zijn niet helemaal zonder gevaar, er is een kans van 0,5 tot 1 procent dat er een miskraam volgt. Hou er rekening mee dat de uitslag ongunstig kan zijn, wat wil je dan doen? Daar moet je goed over nadenken. Een abortus kan ook tot psychische problemen leiden. Bovendien kan er meer aan het licht komen dan alleen de gezondheid van je kind en van jezelf. Zo kunnen andere (genetische) ziektes en kanker gesignaleerd worden. Het is wel mogelijk van te voren aan te geven of je dat wilt weten of niet.

Krijg ik de NIPT test vergoed?

Alleen bij een medische indicatie krijg je de NIPT-test vergoed. Je ontvangt een vergoeding uit de basisverzekering maar het wordt wel verrekend met je eigen risico. Deze drempel is niet voor niets; de overheid wil dat iedereen toegang krijgt tot deze manier van onderzoek. Ook moet het een bewuste keuze zijn en de test moet betaalbaar blijven.

Kan de test mislukken?

Ja dat is mogelijk, maar je hebt dan wel recht op een nieuwe test. Mocht je na de test last krijgen van een miskraam dan staat de bloedafname test daar los van, je hebt geen recht op restitutie.

Waarom zijn sommigen mensen tegen een NIPT test?

Er zijn mensen die (soms uit geloofsovertuiging) vinden dat deze test zal leiden tot meer abortussen. Daarnaast zijn sommige mensen van oordeel dat kinderen met een afwijking nog meer als afwijkend zullen worden gezien en misschien niet geboren hadden mogen worden.

Meer lezen over prenatale screening