Via diverse media wordt veelal afgeraden om een tweedehands autostoeltje te kopen, met het oog op de veiligheid. Een autostoeltje kan immers na een aanrijding van binnen onherstelbaar beschadigd zijn, zonder dat dit aan de buitenkant te zien is. Desondanks blijkt uit het continu onderzoek de WIJ Monitor van WIJ Special Media dat circa één derde van de zwangere vrouwen die een autostoel groep 0 koopt, een tweedehands stoel koopt.

Tweedehands autostoeltjes in trek

Uit data over de productcategorie (baby)autostoelen groep 0, blijkt dat het percentage zwangeren dat een tweedehands stoeltje koopt al jaren rond de 34% ligt (zie figuur 1). Uit de laatste meting (januari t/m juni 2018) is het percentage zelfs weer iets gestegen naar 37%. Een verklaring hiervoor zou de bewustwording en trend naar meer duurzaamheid kunnen zijn.

Al jaren wordt meer dan de helft (ruim 60%) van de tweedehands autostoelen gekocht via Marktplaats. Juist via Marktplaats, waar de eigenaar meestal geen bekende is, is de voorgeschiedenis niet met zekerheid vast te stellen. Diverse websites geven daarom een aantal adviezen waar men in ieder geval op kan letten bij een tweedehands aankoop zoals het oranje keurmerklabel, compleetheid van het gordelsysteem, de bekleding en de juiste gebruiksaanwijzing. Naast Marktplaats koopt circa 32% een tweedehands autostoeltje van familie of vrienden over. De overige  8% koopt een autostoeltje via andere tweedehands kanalen zoals een kringloopwinkel, via Facebook of de app Reshopper.

Geen aankopen
Van alle zwangere vrouwen in Nederland (jaarlijks zo’n 170.000 volgens het CBS) koopt ongeveer de helft een autostoel, waarvan dus circa een derde een tweedehands. Meest genoemde reden voor de helft die geen autostoel koopt, is dat zij er nog een in bezit hebben van een eerder kind. Daarnaast krijgt of leent circa een vijfde van deze groep een (gratis) autostoeltje van familie, vrienden of kennissen. Andere genoemde redenen voor het niet kopen van een autostoel zijn onder andere dat zwangeren nog van plan zijn er een te kopen, ze (nog) geen auto hebben of een gratis autostoeltje hebben gekregen bij aankoop van hun nieuwe kinderwagen.

Stijging online

Zoals bij veel babyproducten, is bij de categorie autostoeltjes ook een digitale groeispurt te zien. Zowel wat betreft oriëntatiekanaal als aankoopkanaal. In de beginjaren van de WIJ Monitor in 2012 was online voor circa 28% het belangrijkste oriëntatiekanaal, zes jaar later ligt dit percentage rond de 45%. Echter het percentage vrouwen dat zich via een babywinkel oriënteert is nog altijd het hoogst met 51%. Het aandeel zwangeren dat online een nieuwe autostoel koopt is tevens enorm gegroeid. In 2012 kocht slechts 11% een nieuwe autostoel online, anno 2018 is dit gestegen naar maar liefst 25%. Circa driekwart van de zwangeren koopt echter een autostoel nog steeds het liefst in een babyspeciaalzaak.
Het moment waarop een zwangere vrouw zich oriënteert op een autostoeltje ligt vooral tussen de derde en zesde zwangerschapsmaand, het aankoopmoment ligt logischerwijs iets later en vooral tussen de vijfde en zevende zwangerschapsmaand, met een duidelijk piek rond de 20 weken.

Marktaandelen autostoeltjes

Maxi-Cosi is al jaren veruit het meest verkochte merk (baby)autostoeltjes groep 0. Dit marktaandeel heeft zelfs zo’n dominante positie dat de merknaam Maxi-Cosi is verwaterd tot soortnaam (zie kader 1). Opvallend is wel dat er in de loop der jaren steeds meer merken autostoeltjes voor baby’s zijn verschenen of zijn gegroeid, zoals de merken Joolz, Cybex en X-adventure. Hierdoor staat het marktaandeel van Maxi-Cosi wat onder druk, maar nog steeds steken zij met kop en schouders boven de rest uit (zie figuur 2).

Bestedingspatroon autostoeltjes

Het bedrag dat zwangere vrouwen besteden aan een nieuwe autostoel is de laatste jaren wat gestegen. In eerste jaren van de WIJ Monitor (2012-2015) gaf men gemiddeld 150 euro uit, in de laatste meting (eerste helft 2018) is dit bedrag gestegen naar gemiddeld 192 euro (variërend van 40 tot 600 euro). De uitgave voor een tweedehands autostoel ligt al jaren rond de 55 euro.

Lees meer over thema artikel over autostoeltjes: consument kiest voor kwaliteit

Bron: WIJ Monitor

onderzoek autostoeltjes fig 1