tienermoeder

Als je in verwachting raakt en een baby krijgt voordat je volwassen bent, ben je een tienermoeder. Ben je een tienermoeder dan komen er heel wat vragen op je af zoals: wil ik mijn baby houden? Zo ja, waar moet ik dan wonen? Gaan mijn ouders me helpen met de zorg en de opvoeding van mijn baby? Wat gaat er gebeuren met de relatie met mijn vriend? Wie past er op als ik af en toe weg moet of wil? Kan ik mijn opleiding afmaken of moet ik gaan werken? En hoe gaat het met de groei van mijn baby en de bevalling? Allemaal vragen waarover je je flink zorgen kunt maken.

Je baby houden of kiezen voor abortus

Zodra je ontdekt dat je op jonge leeftijd zwanger bent wordt je voor de keuze gesteld: wil je je baby houden of niet? Soms weet je direct of je je kind wilt houden en opvoeden, anderen moeten er nog niet aan denken al zo jong moeder te worden en overwegen een abortus. Het is belangrijk om alle voor- en nadelen op een rij te zetten en naast je ouders en vriend ook een vertrouwenspersoon te betrekken.

Belangrijke te nemen beslissingen als tienermoeder

Belangrijke vragen die je kunnen helpen met beslissen zijn: kan ik reken op hulp van anderen straks als de baby er is? Hoe gewenst is de baby? Enig idee hoe je  straks school en studie wilt gaan combineren? En hoe zit het met de financiën (lees ook: wat kost een kind?) en de baby-uitzet? De meeste tienermoeders ervaren de grote verantwoordelijkheid en het opgeven van hun vrijheid als het moeilijkste, je kunt niet meer zomaar spontaan langs een vriendin gaan of de stad in als je een baby hebt. Dus moet je vooral goed nadenken in hoeverre je bereid bent als alleenstaande moeder een stuk vrijheid op te geven!

Kiezen voor abortus

Zie je enorm op tegen al die verantwoordelijkheid, het inleveren van je vrijheid, het in een klap volwassen worden en alle gebroken nachten? Dan kun je een abortus overwegen. Daarbij wordt de vrucht van de baby uit je baarmoeder weggehaald. Het is een ingrijpende beslissing met gevolgen voor de rest van je leven. Want je zult deze ingreep nooit vergeten en ook zul je je dikwijls afvragen wat er van dit kindje geworden zou zijn. Neem deze beslissing daarom nooit alleen. Een abortus is mogelijk tot 22 weken van je zwangerschap.

Kiezen voor adoptie of pleegzorg

Een andere optie is ervoor kiezen om je baby wel geboren te laten worden en vervolgens af te staan voor adoptie. Onder open adoptie wordt verstaan dat je in samenspraak nog actief betrokken kunt zijn bij het opgroeien van je kind, bij gesloten adoptie kan dit niet. Wil je je kind afstaan voor adoptie dan geldt een bedenktijd van drie maanden. Kies je voor pleegzorg dan zullen andere ouders voor je baby zorgen. Als je eenmaal volwassen bent is het mogelijk de voogdij van de pleegouders terug te krijgen.

Zelf je baby opvoeden

Iedere baby moet binnen drie werkdagen na de datum van bevalling worden aangegeven bij de gemeente waar je kind is geboren. Deze aangifte moet worden gedaan door iemand die bij de geboorte van je kind aanwezig is geweest. Voor de aangifte is een geldig legitimatiebewijs verplicht. Als je niet getrouwd bent en je kind niet is erkend dan krijgt het kind jouw achternaam. Erkent je vriend je baby wel dan kun je kiezen voor jouw of zijn achternaam. Let op: een naamswijziging is later behoorlijk lastig door te voeren!

Erkenning door de vader

Of je vriend nu wel of niet de biologische vader is, in beide gevallen kan hij officieel het kind erkennen en juridisch vader worden. Dit kan tijdens de zwangerschap, na de geboorte of tijdens het hele leven van je kind. In dat geval kan je kind de naam van de erkenner krijgen. Is er geen relatie meer tussen jou en de erkenner dan heeft hij wel recht op omgang met je kind. Ook zal je kind van de erkenner erven en de nationaliteit van de erkenner krijgen. Daarnaast is hij verplicht om mee te helpen in het onderhoud van het kind totdat deze 21 jaar is.

Plichten van de vader

De verwekker van het kind heeft de plicht om bij te dragen in kosten van verzorging en opvoeding van je kind tot 18 jarige leeftijd. Dit is voor kosten van levensonderhoud en studie tot je kind 21 jaar is. Weigert de vader mee te betalen of ontkent hij vader te zijn dan kun je een zogenoemde vaderschapsactie beginnen. Deze actie is niet mogelijk als je kind al door een andere man is erkend.

Rechten en ouderlijk gezag

Onder ouderlijk gezag wordt verstaan het recht en de plicht van de ouder om je kind op te voeden en te verzorgen. In dat geval ben je de wettelijke vertegenwoordiger van je kind. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding en onderhoudsplichtig bent totdat je kind 21 jaar is. Ben je 18 jaar en ouder dan krijg je dit ouderlijk gezag automatisch. Als 16 of 17 jarige dan kun je de kinderrechter vragen om je meerderjarig te verklaren. Ben je jonger dan 16 jaar dan wordt er een voogd benoemd. Let op: als je vriend je kind erkent betekent dit niet dat hij automatisch ook het ouderlijk gezag krijgt! Daarvoor moeten jullie gezamenlijk een verzoek indienen bij de rechtbank. Als je getrouwd bent, oefen je automatisch gezamenlijk het gezag uit over je kind.

Hoe zit het met de leerplicht

Je bent leerplichtig vanaf je 5e jaar tot en met het schooljaar dat je 16 wordt. Daarnaast moet je tot je 18e jaar onderwijs volgen voor het halen van een startkwalificatie, dat is een mbo, havo of vwo diploma. Vanaf je 17e jaar ben je gedeeltelijk leerplichtig en is het mogelijk om leren en werken te combineren. Bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt kun je terecht als het onmogelijk is om onderwijs te volgen.

Tienermoeder financieel

Een kind kost geld en je hebt veel spullen nodig als de baby komt zoals de babyuitzet. Maar het is zeker niet nodig om alles nieuw te kopen. Veel babyspullen kun je tweedehands kopen of lenen via bekenden. Stichting Babyspullen is speciaal opgezet om ouders die het niet breed hebben te ondersteunen met gevulde babydozen met de belangrijkste spulletjes. Gelukkig helpt de overheid ook een handje en heb je als ouder zodra je kind ingeschreven staat recht op kinderbijslag.

Meer lezen over Je zwangerschap van week tot week 0-10 weken
Lees meer over Je zwangerschap van week tot week 11-20 weken
Ook interessant:  Je zwangerschap van week tot week 21-30 weken
En: Je zwangerschap van week tot week 31-40 weken